Reiki healing

Reiki is een universele levensenergie die door alle dingen stroomt. Het verbindt alles met elkaar. 

Voor de mens brengt deze energie jouw lichaam op diverse vlakken in balans: emotioneel, fysiek, en spiritueel.

Het geeft je moed, kracht, evenwicht, rust, en nog zoveel meer...

Het brengt je positiviteit en inzicht. En dit krijgen we zomaar mee van het universum.

Het is ten allen tijde aanwezig en beschikbaar voor én in ons, we moeten er enkel voor open staan en ons er laten door begeleiden.

reiki Belightfull

Bij een Reiki behandeling lig je gekleed op de massagetafel, en plaats ik mijn handen - waaruit de reiki energie stroomt - op specifieke plaatsen. Reiki is vrije energie en stroomt dus automatisch naar het deel van het lichaam waar het het meeste nodig heeft.

Dit kunnen bepaalde blokkades zijn in het energetisch systeem of waar er weinig energie aanwezig is.

Tijdens deze behandeling kan je warmte voelen, of koude, of tintelingen, of zelfs beelden krijgen voor je derde oog.

Iedere persoon heeft andere ervaringen. Niets is juist, en niets is verkeerd.

Achteraf kun je je soms wat licht voelen, daarom is het beter om nog even te blijven liggen op de tafel en te bekomen.

Véél water drinken na de behandeling is broodnodig zodat de afvalstoffen het lichaam kunnen verlaten.

Ik heb alsook een certificaat van Reiki tweede graad, dit wil zeggen dat ik jou ook kan behandelen vanop afstand.

Als het voor jou gemakkelijker, of comfortabeler aanvoelt om Reiki in jouw eigen omgeving te ontvangen, is dit zeker een mogelijkheid.

Deze sessie duurt minder lang, maar is zeker even intensief. Achteraf kan er eventueel uitgewisseld worden wat onze ervaringen waren...

Reiki is een spirituele weg naar geluk, harmonie en verlichting.

De japanner Mikao Usui is de grondlegger van de Reiki methode, hoewel nu veel verschillende vormen bestaan.

Meditatie en de Gokai waren de kern van zijn onderwijs. 

Gokai of de 5 principes:

Alleen voor vandaag...

... word niet boos

... wees niet bezorgd

... wees dankbaar

... wees ijverig in je werk

... wees vriendelijk tegen mensen

Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel - wanneer het aankomt op ziekte en genezing -  als één geheel beschouwd.

De reiki-gever treedt op als tussenpersoon voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger.

De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op energiebanen en chakra's.

Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau,

en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden.

Rock Formations

"Touch the body, calm the mind, heal the spirit."